เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

หจก.เชียงใหม่ เอสพี คอนสตรัคชั่น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2534

รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลท์

 

ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทในเครือ บจก.พีคอนกรีตโปรดักส์ ในปี2547

บริษัทผลิตและจำหน่ายท่อคอนกรีตตราซีแพค และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต

 

และดำเนินการจดทะเบียนบริษัทในเครื่อ บริษัท เอสพี คอนสตรัคชั่น(ลำพูน) ในปี 2555

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป ตราซีแพค

หจก.เชียงใหม่ เอสพี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง
บจก.พีคอนกรีต โปรดักส์ ขายท่อคอนกรีตตราซีแพค จำหน่ายผลืตภัณฑ์คอนกรีต
บจก.เอสพีคอนสตรัคชั่น (ลำพูน) ขายคอนกรีตสำเร็จรูป