ผลงานของเรา

หน้าแรก > ผลงานของเรา

โปรเจ็คท์ล่าสุด

งานก่อสร้างถนนแยกเมญ่า สายทล.11 ตอนอุโมงค์-กองบิน41


12/01/2021

ก่อสร้างถนน งานรีไซคลิ่ง ถนนเส้นบ้านป่าตึง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


30/11/2020

โปรเจ็คท์ล่าสุด

สนามบินหาดใหญ่ ก่อสร้างลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา


1/07/2020

ก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยน สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


18/03/2020

โปรเจ็คท์ล่าสุด

งานแยกแอร์พอร์ต เชียงใหม่


12/03/2020

ถนนสายแยกแม่สา กองพลทหารราบที่7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


18/01/2020

โปรเจ็คท์ล่าสุด

ก่อสร้างถนนทล.1001 แยกแม่โจ้ ยกระดับความปลอดภัย


15/11/2019

งานทำถนนคอนกรีต ทางขึ้นม่อนแจ่ม


24/10/2019

โปรเจ็คท์ล่าสุด

ถนนสาย ทล.1265 บ้านสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่


15/07/2019

ก่อสร้างถนนสาย บ้านตีนธาตุ


15/03/2018

โปรเจ็คท์ล่าสุด

ก่อสร้างถนนทช.ชม.4016 บ้านขุนป๋วยใต้ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่


9/03/2018

ถนนเส้นราชพฤกษ์เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่


12/09/2017