สินค้าของเรา

หน้าแรก > สินค้าของเรา

ยางแอสฟัลท์ (ยางมะตอย)

ยางแอสฟัลท์ หรือยางมะตอย มีคุณสมบัติสำคัญ คือ

1.มีคุณสมบัติในการยึดและประสานวัสดุต่างๆให้ติดเข้าด้วยกัน เช่นการผสมยางมะตอยกับหินย่อยเพื่อใช้ทำผิวจราจรต่างๆ

2.มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ดังนั้นวัสดุใดๆที่ถูกเคลือบด้วยยางมะตอยน้ำจะซึมผ่านไปได้ยาก