สินค้าของเรา

หน้าแรก > สินค้าของเรา

บ่อพักสำเร็จรูป

บ่อพักสำเร็จรูป  มีหลากหลายสำหรับการใช้งาน

1.สำหรับท่อคอนกรีตขนาด 0.40ม.   2.สำหรับท่อคอนกรีตขนาด 0.60ม.

3.สำหรับท่อคอนกรีตขนาด 0.80ม.   4.สำหรับท่อคอนกรีตขนาด 1.00ม.