สินค้าของเรา

หน้าแรก > สินค้าของเรา

ท่อคอนกรีตตราซีแพค

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 เหมาะกับงานราชการ/ทางหลวง

ท่อคอนกรีตคสล. เหมาะกับงานวางท่อทั่วไป

ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก 

ขนาด 0.40ม. , ขนาด0.60ม. ,ขนาด 0.80ม. ,ขนาด 1.00ม.,ขนาด 1.20ม.